ساختمان سرپرستی بانک قوامین کرمان

نام پروژه ساختمان سرپرستی بانک قوامین   
محل اجرا کرمان
کارفرما بانک قوامین
مشاور شرکت مهندسان مشاور روند فناوری محیط

 بانک قوامین شعبه سرپرستی کرمان ، ساختمانی 9 طبقه و قوس دار با نمایی منحصر به فرد به متراژ buy real viagra online cheap تقریبی 3000 متر مربع می باشد.اسکلت این ساختمان بتنی با ستون های گرد می باشد.این پروژه مجهز به سیستم اعلام و اطفا حریق خودکار،چیلرو دیزل ژانراتور می باشد.                                      

image-itemgallery: 
img-main: